Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai 29 Tháng 3 2017 Administrator 179
2 Chứng từ đối với khoản chi trả tiền học phí cho con của lao động nước ngoài 29 Tháng 3 2017 Administrator 164
3 Chính sách thuế đối với các khoản phúc lợi cho người lao động 29 Tháng 3 2017 Administrator 201
4 Công văn hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài 29 Tháng 3 2017 Administrator 132
5 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán 29 Tháng 3 2017 Administrator 163
6 Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong chương trình khuyến mại 14 Tháng 2 2017 Administrator 360
7 Được kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa là quà biếu, quà tặng 14 Tháng 2 2017 Administrator 307
8 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ đối với trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 14 Tháng 2 2017 Administrator 305
9 Hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 26 Tháng 12 2016 Administrator 457
10 Chính sách thuế với các khoản chi phí sáng lập viên thanh toán hộ trong giai đoạn trước khi thành lập doanh nghiệp 26 Tháng 12 2016 Administrator 356
11 Điều kiện để các khoản chi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh được tính vào chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 359
12 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 350
13 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ 26 Tháng 12 2016 Administrator 381
14 Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 16 Tháng 12 2016 Administrator 391
15 Xác định chi phí được trừ với hàng hóa mua từ nội địa không làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất 16 Tháng 12 2016 Administrator 361
16 Khoản đóng phí công đoàn không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN 16 Tháng 12 2016 Administrator 383
17 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ đối với hàng hóa và dịch vụ mua vào của chi nhánh được công ty mẹ thanh toán 16 Tháng 12 2016 Administrator 345
18 Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng 23 Tháng 11 2016 Administrator 603
19 Đề xuất giảm 1 % tỉ lệ đóng quỹ BHTN, tai nạn bệnh nghề nghiệp 23 Tháng 11 2016 Administrator 454
20 Ấn định thuế đối với khoản cho vay không tính lãi suất 23 Tháng 11 2016 Administrator 502
21 Hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp ủy quyền bên thứ ba thanh toán 23 Tháng 11 2016 Administrator 459
22 Thu nhập của công ty nước ngoài từ cung cấp hệ thống quản lý e-mail là đối tượng chịu thuế nhà thầu 23 Tháng 11 2016 Administrator 423
23 Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 23 Tháng 11 2016 Administrator 420
24 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 23 Tháng 11 2016 Administrator 446
25 Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 418
26 Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam được Công ty mẹ ứng một phần lương 01 Tháng 11 2016 Administrator 377
27 Hướng dẫn về khoản phụ cấp chênh lệch tỷ giá và chi tiền vé máy bay về thăm nhà cho lao động nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 373
28 Mức chi tiền ăn giữa ca tối đa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 01 Tháng 11 2016 Administrator 422
29 Nghị định quy định về lệ phí trước bạ 01 Tháng 11 2016 Administrator 386
30 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội 21 Tháng 10 2016 Administrator 570