Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 06 Tháng 5 2017 Administrator 260
2 Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 06 Tháng 5 2017 Administrator 209
3 Không tính thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi trả hộ phí đào tạo 06 Tháng 5 2017 Administrator 216
4 Chính sách thuế đối với văn phòng đại diện nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 06 Tháng 5 2017 Administrator 146
5 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 06 Tháng 5 2017 Administrator 134
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai 29 Tháng 3 2017 Administrator 300
7 Chứng từ đối với khoản chi trả tiền học phí cho con của lao động nước ngoài 29 Tháng 3 2017 Administrator 313
8 Chính sách thuế đối với các khoản phúc lợi cho người lao động 29 Tháng 3 2017 Administrator 331
9 Công văn hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài 29 Tháng 3 2017 Administrator 255
10 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán 29 Tháng 3 2017 Administrator 284
11 Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong chương trình khuyến mại 14 Tháng 2 2017 Administrator 456
12 Được kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa là quà biếu, quà tặng 14 Tháng 2 2017 Administrator 375
13 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ đối với trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 14 Tháng 2 2017 Administrator 397
14 Hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 26 Tháng 12 2016 Administrator 547
15 Chính sách thuế với các khoản chi phí sáng lập viên thanh toán hộ trong giai đoạn trước khi thành lập doanh nghiệp 26 Tháng 12 2016 Administrator 452
16 Điều kiện để các khoản chi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh được tính vào chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 444
17 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 436
18 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ 26 Tháng 12 2016 Administrator 458
19 Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 16 Tháng 12 2016 Administrator 465
20 Xác định chi phí được trừ với hàng hóa mua từ nội địa không làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất 16 Tháng 12 2016 Administrator 424
21 Khoản đóng phí công đoàn không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN 16 Tháng 12 2016 Administrator 459
22 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ đối với hàng hóa và dịch vụ mua vào của chi nhánh được công ty mẹ thanh toán 16 Tháng 12 2016 Administrator 418
23 Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng 23 Tháng 11 2016 Administrator 719
24 Đề xuất giảm 1 % tỉ lệ đóng quỹ BHTN, tai nạn bệnh nghề nghiệp 23 Tháng 11 2016 Administrator 562
25 Ấn định thuế đối với khoản cho vay không tính lãi suất 23 Tháng 11 2016 Administrator 616
26 Hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp ủy quyền bên thứ ba thanh toán 23 Tháng 11 2016 Administrator 532
27 Thu nhập của công ty nước ngoài từ cung cấp hệ thống quản lý e-mail là đối tượng chịu thuế nhà thầu 23 Tháng 11 2016 Administrator 534
28 Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 23 Tháng 11 2016 Administrator 489
29 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 23 Tháng 11 2016 Administrator 571
30 Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 506