Nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) thêm 2% từ năm 2014

Theo lộ trình điều chỉnh mức đóng BHXH được quy định cụ thể tại Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện của Chính Phủ, từ ngày 01/01/2014:

- Mức đóng BHXH tăng thêm 2% lên 26%, trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 08%

- Mức đóng BHTN và BHYT giữ nguyên như trước đây: BHTN : 02% (người sử dụng lao động đóng 01% và người lao động đóng 01%),  BHYT: 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%

 

Như vậy từ ngày 1/1/2014. Tổng mức BHXH, BHTN, BHYT người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5%